Indexes and Guides to Western European Periodicals: Language Specific-Swedish

From Wess

Jump to: navigation, search

WessWeb > Indexes and Guides to Western European Periodicals > Language Specific Resources > SwedishSWEDISH

Contents

Indexes

17th Century

18th Century


Svensk historik bibliografi. Uppsala: Appelbergs boktryckeriaktiebolag, 1771-1874-1971/1975. Quinquennial, 1971/1975. (Followed by the Svensk historisk bibliografi online through the LIBRIS database).


19th Century


Bibliografisk öfversikt af svensk periodisk literatur / sammanställd af Aksel G. S. Josephson. Upsala: Almquist & Wiksell, 1891-1892.

Poetiska bidrag i Folkviljan, 1882-1885, 1891-1892, Social-Demokraten, 1885-1900 och Arbetet, 1887-1900: ett register / Brigitte Mral. Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, [1985].

Samlaren. Uppsala, Svenska litteratursällskapet. arg. 1-40, 1880-1919; y följd v.1 - 1920. Annual.

Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950)

Svensk historik bibliografi. Uppsala: Appelbergs boktryckeriaktiebolag, 1771-1874-1971/1975. Quinquennial, 1971/1975. (Followed by the Svensk historisk bibliografi online through the LIBRIS database).

Svensk Pressregister: förteckning över recensioner (konst, litteratur, musik, teater), skönlitterära bidrag, signerade artiklar. 1, 1880-. Lund: Avd. för pressforskning, Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. [Biblioeksjänst], 1967-.


20th Century


Svensk historik bibliografi. Uppsala: Appelbergs boktryckeriaktiebolag, 1771-1874-1971/1975. Quinquennial, 1971/1975. (Followed by the Svensk historisk bibliografi online through the LIBRIS database).


Guides

17th Century


Sveriges periodiska litteratur 1645-1899. Bibliografi. Edited by Bernhard Wilhelm Lundstedt (1846-1914). Stockholm: Rediviva [Nordiska bokhandeln (distr.)], 1969.


18th Century


Sveriges periodiska litteratur 1645-1899. Bibliografi. Edited by Bernhard Wilhelm Lundstedt (1846-1914). Stockholm: Rediviva [Nordiska bokhandeln (distr.)], 1969.


19th Century


Svensk litteraturhistorisk bibliografi intill ar 1900. / Hagström, Tore, 1915-. Uppsala: Svenska Litteratursällskapet, 1964-1989.

Svensk slägtkalendar och Svenska ättartal: arg. 1-14, 1885-1908. Personregister. 2 uppl. [Göteborg]: Landsarkivet i Göteborg, [1976].

Svenska tidningar och tidskrifter utgifna inom Nord-Amerikas Förenta Stater: Bibliografisk öfversigt / af Bernhard Lundstedt. Stockholm: Kongl. Boktryckeriet, P.A. Norstedt & söner, 1886.

'''Sveriges periodiska litteratur 1645-1899. Bibliografi. Edited by Bernhard Wilhelm Lundstedt (1846-1914). Stockholm: Rediviva [Nordiska bokhandeln (distr.)], 1969.'''


20th Century


Bibliografier. 3. omarb. och väsentligt utökade uppl. Lund: Biblioteksjänst, 1966.

Litterära tidskrifter i Sverige 1900-1970: en kommenterad bibliografi / Claes-Göran Holmberg. [Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund: Studentlitt. (distr.)], 1975.

Nya Lundstedt (tidskrifter)

Nya Lundstedt is a subset of the LIBRIS database and comprises references to Swedish periodicals from the year 1900 forward. Nya Lundstedt continues Bernard Lundstedts bibliography Sveriges periodiska litteratur, covering the period 1645-1899. Please note that it is the periodicals that are catalogued, not the articles or other contributions in them.


Web Sites

17th Century

18th Century

Digitaliserade svenska dagstidningar

The site by the National Library of Sweden provides color page images access to Swedish newspapers from the 18th Century to the 20th Century. Included are:

Blekingsposten (1852-1884)
Bollnäs tidning (1876-1880)
Dalpilen (1854-1926)
Fahlu weckoblad (1786-1821)
Faluposten (1869-1890)
Folkets röst (1849-1861)
Gotlands tidning (1867-1888)
Göteborgs weckoblad (1875-1892)
Götheborgs weckolista (1750-1758)
Inrikes tidningar (1760-1820)
Jönköpingsbladet (1843-1872)
Kalmar (1864-1918)
Lindesbergs allehanda (1876-1880)
Norra Skåne (1881-1897)
Norrköpings weckotidningar (1758-1786)
Norrköpingskuriren (1858-1862)
Post- och inrikes tidningar (1821-2006)
Posttidningar (1645-1820)
Stockholms Posten (1778-1833)
Tidning för Wenersborgs stad och län (1848-1898)
Wermlands läns tidning (1871-1879)
Wernamo tidning (1876-1884)
Östergötlands veckoblad (1885-1895)
Östgötaposten (1895-1917)

19th Century

Digitaliserade svenska dagstidningar

The site by the National Library of Sweden provides color page images access to Swedish newspapers from the 18th Century to the 20th Century. Included are:

Blekingsposten (1852-1884)
Bollnäs tidning (1876-1880)
Dalpilen (1854-1926)
Fahlu weckoblad (1786-1821)
Faluposten (1869-1890)
Folkets röst (1849-1861)
Gotlands tidning (1867-1888)
Göteborgs weckoblad (1875-1892)
Götheborgs weckolista (1750-1758)
Inrikes tidningar (1760-1820)
Jönköpingsbladet (1843-1872)
Kalmar (1864-1918)
Lindesbergs allehanda (1876-1880)
Norra Skåne (1881-1897)
Norrköpings weckotidningar (1758-1786)
Norrköpingskuriren (1858-1862)
Post- och inrikes tidningar (1821-2006)
Posttidningar (1645-1820)
Stockholms Posten (1778-1833)
Tidning för Wenersborgs stad och län (1848-1898)
Wermlands läns tidning (1871-1879)
Wernamo tidning (1876-1884)
Östergötlands veckoblad (1885-1895)
Östgötaposten (1895-1917)

20th Century

Digitaliserade svenska dagstidningar

The site by the National Library of Sweden provides color page images access to Swedish newspapers from the 18th Century to the 20th Century. Included are:

Blekingsposten (1852-1884)
Bollnäs tidning (1876-1880)
Dalpilen (1854-1926)
Fahlu weckoblad (1786-1821)
Faluposten (1869-1890)
Folkets röst (1849-1861)
Gotlands tidning (1867-1888)
Göteborgs weckoblad (1875-1892)
Götheborgs weckolista (1750-1758)
Inrikes tidningar (1760-1820)
Jönköpingsbladet (1843-1872)
Kalmar (1864-1918)
Lindesbergs allehanda (1876-1880)
Norra Skåne (1881-1897)
Norrköpings weckotidningar (1758-1786)
Norrköpingskuriren (1858-1862)
Post- och inrikes tidningar (1821-2006)
Posttidningar (1645-1820)
Stockholms Posten (1778-1833)
Tidning för Wenersborgs stad och län (1848-1898)
Wermlands läns tidning (1871-1879)
Wernamo tidning (1876-1884)
Östergötlands veckoblad (1885-1895)
Östgötaposten (1895-1917)

WessWeb > Indexes and Guides to Western European Periodicals > Language Specific Resources > Swedish


The Indexes to Early Western European Periodicals page is only one part of the Western European Specialists Section Web of resources for West European studies.

Personal tools