Indexes and Guides to Western European Periodicals: Language Specific-Danish

From Wess

Jump to: navigation, search

WessWeb > Indexes and Guides to Western European Periodicals > Language Specific Resources > Danish


DANISH

Contents

Indexes

17th Century

18th Century


Dansk-norsk historisk bibliothek, indeholdende efterretning om de skrifter, som bidrage til dansk-norsk historiekundskab / Baden, Gustav Ludvig, 1764-1840. Odense: S. Hempel, 1815.


19th Century


Biografiske tidsskriftartikler. Register til Danske blandede Tidsskrifter [1855-1912] og Dansk Tidsskrift-Index [1915-49]. Kobenhavn: Bibliotekscentralen, 1971.

Danske blandede tidsskrifter, 1855-1912: inholdsversigt til 27 danske tidsskrifter. Udarb. af Ellen Bruun [et al.]; red. af Svend Thomsen. Kobenhavn: Bianco Lunos, 1928-1929. 2 vols.

Dansk-norsk historisk bibliothek, indeholdende efterretning om de skrifter, som bidrage til dansk-norsk historiekundskab / Baden, Gustav Ludvig, 1764-1840. Odense: S. Hempel, 1815.

Illustreret Tiende Online The site provides page-image access, complete with a searchable index, of the Danish illustrated weekly from 1859-1924. The topographic index includes references to Danish geographic locations, which in the context of the time period, include Denmark's colonies, the Caribbean islands, Iceland, and the Duchy of Saxe-Lauenburg.

Indeks til danske periodiske musikpublikationer 1795-1841: kumuleret og annoteret indeks til Apollo, Nordens Apollo, Nye Apollo, Odeon, Musikalsk Theater Journal [og] Vaudeville Journal / Jorgen Poul Erichsen. [Arhus}: Statsbiblioteket, 1975.

Register til Kirkehistoriske samlinger, Kobenhavn 1849-1913, 1933-1987 / Karin-Helene R. Hognestad. Tronheim: Universitetsbiblioteket i Tronheim, 1989.

Register til Sonderjyske arboger 1889-1988 / ved Borge L. Barlose. Arabenraa: Historisk Samfund for Sonderjylland, 1989.

Stikordsregister til den Danske Skonlitteratur. 1841/1908-1909/1940. Kobenhavn, G.E.C. Gad, 1918-1941.


20th Century


Dansk historisk bibliografi; systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Historie til Udgangen af 1912 (i Tilslutning til Bibliotheca Danica), ved B. Erichsen og Alfr. Krarup. Udgivet paa Carlsbergfondets bekostning. Kobenhavn, I Kommission hos G.E.C. Gad, 1917-1927.

Dansk tidsskrift-index, 1915-1978. København : J.L. Lybeckers forlag, 1916-1980.

Illustreret Tiende Online

The site provides page-image access, complete with a searchable index, of the Danish illustrated weekly from 1859-1924. The topographic index includes references to Danish geographic locations, which in the context of the time period, include Denmark's colonies, the Caribbean islands, Iceland, and the Duchy of Saxe-Lauenburg.

Guides

17th Century

18th Century

19th Century

20th Century


Kilder til litteratursogning. Et annoteret udvalg af bibliografier og kataloger. Kobenhavn: [Gad], 1973.


Web Sites

17th Century

18th Century

19th Century

20th Century


Tidsskriftprojekter

A project by the Danish Royal Library to provide page facsimiles of literary and cultural magazines, published between 1917 and 1945, including the illegal Vejen frem, published during German occupation (1943-1945). Also includes Clarté, 1926-27 and Kritisk Revy, 1927-1928.WessWeb > Indexes and Guides to Western European Periodicals > Language Specific Resources > Danish


The Indexes to Early Western European Periodicals page is only one part of the Western European Specialists Section Web of resources for West European studies.

Personal tools